blomsterpige


Vi er i en branche, hvor beslutningerne skal træffes hurtigt. Derfor har vi en flad organisation med korte og hurtige beslutningsveje. Vi arbejder i et internationalt miljø. Det stiller høje krav til vores medarbejdere. For mange er det væsentligt, udover sproget, også at kende kulturen i de lande, vi handler med.

 

Vi udviser omsorg og socialt ansvar og lægger stor vægt på trivsel. Vi har frugt, morgenmads og frokostordning. Alle medarbejdere er omfattet af vores obligatoriske pensionsordning, der udover pensionsopsparingen indeholder gruppelivsforsikring, Sundhedsforsikring samt en forsikring for kritisk sygdom.

 

Vi arbejder i et uformelt miljø med en direkte omgangstone. Vi tror på, at den enkelte yder mest, når arbejde og privatliv går op i en højere enhed. Vi prioriterer teamspirit højt. Det udmønter sig blandt andet i vores personaleforening Lembcke Fri.

 

Medarbejdere i Lembcke

Vi udviser stor tillid til den enkelte - en slags frihed under ansvar. Til gengæld forventer vi engagerede og dynamiske medarbejdere. Branchen er omskiftelig og kræver at vores medarbejdere løbende udvikler sig og tør påtage sig et ansvar. Vores medarbejdergruppe er sammensat af mennesker med vidt forskellig baggrund, såvel kulturelt som uddannelses- og erfaringsmæssigt. I Lembcke koncernen er der tradition for, at medarbejderne er ansat i mange år. Mange opnår således at holde 35 og 40 års jubilæum, før de går på efterløn/pension.

 

Mulighedernes arbejdsplads

Som medarbejder i Lembcke koncernen har du store muligheder for personlig udvikling. Vi er en stor organisation med afdelinger i Danmark, Frankrig, Spanien, Italien, Polen og Sverige. Det giver gode muligheder for jobrotation, især i Danmark.

 

Vi tilbyder intern uddannelse og støtter også gerne uddannelse uden for Lembcke koncernen f.eks. diplomuddannelser eller HD. Hvert år har alle medarbejdere en samtale med deres nærmeste leder, hvor der er fokus på mål, job og udviklingsmuligheder. Et job i Lembcke koncernen er et springbræt til et videre karriereforløb i firmaet - vi satser simpelthen på at besætte ledige jobs med vores egne medarbejdere.

totalproduce
© Lembcke 2007. Alle rettigheder forbeholdes